Ainutlaatuista valusuunnittelua

Tarjoamme asiakkaillemme ammattitaitoista ja nykyaikaista valusuunnittelua 3D-ympäristössä. Palvelumme muodostuu valujen suunnittelu- ja konsultointipalveluista läpi suunnittelu- ja valmistusketjun. Palvelemme niin valutuotteita käyttäviä ja suunnittelevia yrityksiä, kuin valimoita ja valumallinvalmistajiakin. 

Valettavuuden ja valmistuksen huomioiminen tuotesuunnittelun alusta lähtien, alentaa kokonaiskustannuksia sekä parantaa toimitusaikaa ja -varmuutta. Nykyaikainen valusuunnittelu yhdistettynä valusimulointiin lisää myös ymmärrystä tuotteen valmistamisesta ja ehkäisee merkittävästi laatuongelmia tuotteessa. Yksityiskohtainen ja käyttökohteen huomioiva mallisuunnittelu antaa parhaat edellytykset sekä mallin että tuotteen valmistukselle. 

Itsenäinen palvelu mahdollistaa ammattiosaamisen hyödyntämisen jo suunnitteluvaiheessa. Tällöin myös kilpailutuksen tuloksena saadut tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisempia. Puutteellisilla lähtötiedoilla kyseltäessä riski kustannusten nousuun on suurempi. 

Valusuunnittelijoillamme on kokemusta kolmelta vuosikymmeneltä vaativien teräsvalujen suunnittelusta, kehittämisestä ja valmistuksesta. Osaamista löytyy muun muassa laivanrakennuksen, kaivos- ja maanrakennuksen, vesivoiman, terästeollisuuden sekä paperin ja sellun jalostuksen valutuotteiden parista. 

Valutuotteiden suunnittelu- ja konsultointipalveluita: 

  • Valmistettavuuden optimointi ja tuotekehitys à Valujen muotoilu  
  • Valujen ja hitsattujen rakenteiden yhdistäminen / muuttaminen valutuotteiksi
  • Käänteinen suunnittelu 

Valutuotteiden laadun analysointi- ja kehittämispalveluita: 

  • Käyttökohteiden huomiointi ja materiaalivalinta 
  • Laatukriteerien määrittäminen
  • Valutoleranssien määrittäminen  

 Valutuotteiden ja -mallien valmistamisen suunnittelupalveluita: 

  • Menetelmäsuunnittelu ja työohjeistus 
  • Valusimulointi
  • Mallisuunnittelu ja -hankinta 

Tiedote 25.2.2021: Creators tarjoaa ensimmäisenä Suomessa riippumatonta valusuunnitelupalvelua.